​​رهسا پشتیبان،‌ ارایه خدمات پشتیبانی تخصصی در محیط رهسا آسمان می باشد. نگهداری زیرساخت و تضمین پایداری و کارایی شیرپوینت شما به عهده رهسا آسمان و خدمات مشاوره ای و تخصصی برای سفارشی سازی و پیاده سازی نیازهای شما به عهده رهسا پشتیبان می باشد. رهسا پشتیبان به منظور پاسخگویی به نیاز مشتریان ما در رهسا آسمان و برای سرعت بخشیدن به روند پیاده سازی نیاز های مشتری طراحی شده است. شما با خرید یک بسته رهسا پشتیبان می توانید سوالات و نیاز های اطلاعاتی خود را برای رهسا پشتیبان ارسال کنید و کارشناسان ما نیازهای شما را به صورت موردی و یا ساعتی پاسخگو می باشد.
         ​​